• хакатон бургас
Цел на хакатона

Хакатон - Бургас - е съвременно предизивикателство за разработване на софтуерни приложения. За участие се допускат в отборен екип студенти и ученици с познания в областта на информационните технологии. Съгласно предварително зададена тема целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение. Във всяко издание лектори от водещи български и международни компании представят актуалните тенденции за развитие в IT сектора.

Акценти

В рамките на всяко събитие се поставя фокус върху:

  • Стимулиране на обмена на информация и идеи за връзката между информационните технологии и дейности в други професионални отрасли.
  • Популяризиране на информационните технологии, като възможност за решения на значими обществени проблеми.
  • Консултиране на регионални и национални институции за възможностите на информационните технологии в съответните направления.
Организатор

Хакатон - Бургас се организира от Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- с подкрепата на водещи компании в IT сектора и регионални институции.

място на провеждане

Предстоящо събитие - май, 2020
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"