Контакти

За повече информация посетете секцията "Често задавани въпроси"

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

ул. "Проф. Я. Якимов" №1, Бургас, 8010

e-mail: hackathon@chemguide.info